VÝŠKOVÉ PRÁCE

- orezávanie a výrub nebezpečných stromov
- čistenie technologických zariadení a znižovanie prašnosti výrobných hál
- čistenie a nátery zásobníkov (síl)
- inštalácie zábran proti vtáctvu
- opravy balkónov
- čistenie zvodov
- maľovanie fasád a striech
- montáž reklamných plôch
- montáž oceľových konštrukcií
- nátery oceľových konštrukcií
- sanačné práce
- špárovanie panelákov
- umývanie okien
- iné práce vo výškach s využitím horolezeckej techniky
Kontakt:
HW-team, s.r.o.
Bottova 10, 91441 Nemšová
t.č. 0915 778 276
email: ondrejhuserka@gmail.com
IČO:50423991
DIČ:2120318673